<div align="center"> <h1>c h e m m i x</h1> <h3></h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.chemmix.artnet.pl/redir.htm" rel="nofollow">http://www.chemmix.artnet.pl/redir.htm</a></p> </div>